ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Pokyny pro autory ke stažení ve formátu PDF zde

Mapa faunistických čtverců Západních Čech k dispozici zde.

Mapa faunistických čtverců České republiky ke stažení zde.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR