ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Hlavní redaktor:  

  • Zbyněk Kejval 

Redakční rada:  

  • Stanislav Benedikt 
  • Libor Dvořák 
  • Petr Heřman 
  • Filip Trnka 
  • Michal Maňas - datový specialista

Rukopisy zasílejte na e-mail anthicid(at)seznam.cz nebo na sbenedikt(at)seznam.cz.

Internetový časopis Západočeské entomologické listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické se sídlem v Plzni.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR