ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

(28. října 2018) 


Dvořák L. 2018: Poznámky k rozšíření štíhlonožky Micropeza lateralis (Diptera: Micropezidae) 

Západočeské entomologické listy, 9: 34–36. Online: http://www.entolisty.cz, 26-10-2018.


(25. října 2018) 


Benedikt S. & Sieber A. 2018: Fauna brouků (Coleoptera) vrchu Řičej s přírodní rezervací Bělýšov

Západočeské entomologické listy, 9: 7–33. Online: http://www. entolisty.cz, 25-10-2018. 


(9. srpna 2018) 


Kejval Z. & Sladký P. 2018: Faunistické zprávy ze západních Čech – 11. Coleoptera: Staphylinidae, Tenebrionidae 

Západočeské entomologické listy, 9: 4–6. . Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-8-2018.


(17. březen 2018)


Stanovský J. & Boža P. 2018: Příspěvek k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) Moravy (Česká republika) 

Západočeské entomologické listy, 9: 1–3. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-3-2018.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR