ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Kompletní první ročník ZEL ke stažení zde.


(28. prosince 2010)


Dvořák L., 2010: Motýli čeledi Depressariidae (Lepidoptera) zimující ve vojenských bunkrech v okolí Kašperských Hor (Šumava, jihozápadní Čechy) 

Západočeské entomologické listy, 1: 75–79. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-12-2010.


(19. prosince 2010)


Boukal M. & Benedikt S., 2010: Laccobius atratus – nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) 

Západočeské entomologické listy, 1: 72–74. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 19-12-2010.


(12. listopadu 2010) 


Schön K., 2010: Vzpomínka na coleopterologa MUDr. Stanislava Kadlece 

Západočeské entomologické listy, 1: 69–71. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-11-2010.


(9. listopadu 2010) 


Zýka M., 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků 

Západočeské entomologické listy, 1: 64–68. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-11-2010.


(26. října 2010) 


Těťál I., 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 3

Západočeské entomologické listy, 1: 62–63. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-10-2010.


(8. října 2010) 


Dongres V. & Cihlář V., 2010: První nálezy tesaříka Calamobius filum (Coleoptera: Cerambycidae) v Čechách 

Západočeské entomologické listy, 1: 59–61. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 8-10-2010.


(24. srpna 2010) 


Tyrner P., Kejval Z. & Erhart J., 2010: Žahadloví blanokřídlí západních Čech – 1. Zlatěnky (Hymenoptera: Chrysididae) Západočeské entomologické listy, 1: 42–58. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-8-2010.


(20. července 2010) 


Týr V., 2010: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 2.část. Scarabaeidae 

Západočeské entomologické listy, 1: 35–41. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-7-2010.


(25. června 2010)


Dvořák L., 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 2 

Západočeské entomologické listy, 1: 34. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 25-6-2010.


(9. června 2010)  


Bezděčka P., 2010: První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice

Západočeské entomologické listy, 1: 32-33. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-6-2010.


(13. května 2010) 


Dvořák L. & Dvořáková K., 2010: Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu vrchu Velká Homolka u Vimperka

Západočeské entomologické listy, 1: 23-31. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 13-5-2010.


(11. května 2010


Bezděčka P. & Bezděčková K., 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 1

Západočeské entomologické listy, 1: 22. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 11-5-2010.


(14. dubna 2010) 


Týr V. & Kejval Z., 2010: První nález hnojníka Aphodius borealis (Coleoptera: Scarabaeidae) v západních Čechách

Západočeské entomologické listy, 1: 19–21. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 13-4-2010.


(28. března 2010) 


Týr V., 2010: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 1.část. Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae 

Západočeské entomologické listy, 1: 16–18. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-3-2010.


(22. března 2010)  


Benedikt S., 2010: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000)

Západočeské entomologické listy, 1: 1–15. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-3-2010.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR