ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

(9. března 2021) 


Benedikt S. & Krátký J. 2021: Nové doplňky do seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) Česka a Slovenska. Západočeské entomologické listy 12: 19–28, 9-3-2021. 


(11. února 2021) 


Sommer D., Král D. & Týr V. 2021: Faunistické zprávy ze západních Čech – 19. Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae. Západočeské entomologické listy 12: 16–18, 11-2-2021.


(28. ledna 2021) 


Týr V. 2021: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 14. část. Nemonychidae, Anthribidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae (Platypodinae, Scolytinae). Západočeské entomologické listy 12: 1–15, 28-1-2021.
my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR