ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Kompletní druhý ročník ZEL ke stažení zde.


(28. prosince 2011)


Týr V., 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 4.část. Cerambycidae 

Západočeské entomologické listy, 2: 70–80. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-12-2011.


(19. prosince 2011) 


Dvořáková K., & Dvořák L., 2011:Příspěvek k poznání dvoukřídlého hmyzu (Diptera) čeledí Heleomyzidae, Lauxaniidae a Tabanidae Dyleňského krasu (Český les) 

Západočeské entomologické listy, 2: 65 - 69. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 19-12-2011. 


(30. listopadu 2011) 


Kejval Z., 2011: Nové nálezy masařek (Diptera: Sarcophagidae) v západních Čechách 

Západočeské entomologické listy, 2: 53 - 64. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 30-11-2011. 


(22. listopadu 2011) 


Dvořák L., 2011: První nález jízlivky Leptochilus regulus (Hymenoptera: Vespidae) v Čechách 

Západočeské entomologické listy, 2: 51 - 52. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-11-2011. 


(27. října 2011)


Dvořák L., 2011: Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) 

Západočeské entomologické listy, 2: 44 - 50. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-10-2011. 


(19. srpna 2011) 


Benedikt S., Boukal M. & Straka M., 2011: Ochthebius melanescens – potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae) 

Západočeské entomologické listy, 2: 41 - 43. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 19-8-2011. 


(9. srpna 2011) 


Boukal M. & Rébl K., 2011: Clambus gibbulus – první nález pro Českou republiku (Coleoptera: Clambidae) 

Západočeské entomologické listy, 2: 37 - 40. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-8-2011. 


(12.července 2011) 


Benedikt S., 2011: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina – Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) 

Západočeské entomologické listy, 2: 13 -36. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-7-2011. 


(12.května 2011) 


Ouda M., 2011: Příspěvek k faunistice a rozlišení druhů skupiny Cryptocephalus hypochoeridis (Coleoptera, Chrysomelidae: Cryptocephalinae) na území bývalého Československa 

Západočeské entomologické listy, 2: 7-12. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-5-2011. 


(17. února 2011) 


Týr V., 2011: Faunistické zprávy ze západních Čech – 4

Západočeské entomologické listy, 2: 5-6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-2-2011. 


(1. února 2011)


Týr V., 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 3.část. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae 

Západočeské entomologické listy, 2: 1–4. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 1-2-2011. 

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR