ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Kompletní pátý ročník ZEL ke stažení zde.


(18. prosince 2014)


Krásenský P. & Zýka M. 2014: První nálezy potemníka Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) (Coleoptera, Tenebrionidae) na Moravě 

Západočeské entomologické listy, 5: 114–116. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 18-12-2014. 


(22. listopadu 2014) 


Dvořák L. 2014: Poznámky k materiálu rodu Thereva Latreille, 1796 (Diptera: Therevidae) sbíranému J. Čepelákem na severozápadní Šumavě 

Západočeské entomologické listy, 5: 111–113. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-11-2014. 


(16. září 2014) 


Týr V. & Těťál I. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 9. část. Carabidae 

Západočeské entomologické listy, 5: 91–110. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html,16-9-2014. 


(22. srpna 2014) 


Benedikt S. 2014: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) 

Západočeské entomologické listy, 5:32–90. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-8-2014. 


(28. července 2014) 


Kejval Z. 2014: Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce muzea Chodska 

Západočeské entomologické listy, 5: 27–31. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-7-2014. 


(22. července 2014) 


Dvořák L. & Dvořáková K. 2014: Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch 

Západočeské entomologické listy, 5: 17–26. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-7-2014. 


(28. května 2014) 


Těťál I. 2014: Nový nález vzácného parazitického mravence Myrmica hirsuta v západních Čechách (Hymenoptera, Formicidae) 

Západočeské entomologické listy, 5: 15–16. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-5-2014. 


(16. května 2014) 


Dvořák L. 2014: Faunistické zprávy ze západních Čech – 5

Západočeské entomologické listy, 5: 14–14. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 16-5-2014. 


(14. března 2014) 


Čížek P. 2014: První nálezy Malthodes sveci Švihla, 1997 (Coleoptera: Cantharidae) na Slovensku 

Západočeské entomologické listy, 5: 12–13. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 14-3-2014. 


(17. února 2014)


Týr V. 2014: Brouci Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae 

Západočeské entomologické listy, 5: 1–11. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-2-2014.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR