ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

Kompletní šestý ročník ZEL ke stažení zde.


(27. prosince 2015)


Linhart M., Vonička P., Moravec P. & Veselý P. 2014: Výsledky sledování výskytu vybraných taxonů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě v letech 2011 a 2012 a shrnutí dosavadních znalostí 

Západočeské entomologické listy, 6: 69–135. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-12-2015. 


(14. prosince 2015) 


Benedikt S. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 7. Coleoptera: Derodontidae, Tetratomidae 

Západočeské entomologické listy, 6: 66–68. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 14-12-2015. 


(12. října 2015) 


Černý M. & Heřman P. 2015: Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českého krasu 

Západočeské entomologické listy, 6: 50–65. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-10-2015. 


(29. srpna 2015) 


Krátký J. 2015: Poznámka k výskytu dvou druhů krytonosců (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) na Slovensku 

Západočeské entomologické listy, 6: 47–49. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 29-8-2015.


(6. srpna 2015) 


Dvořák L. & Gabriš R. 2015: Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) (Neuroptera: Chrysopidae) – nová zlatoočka pro Čechy 

Západočeské entomologické listy, 6: 44–46. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 6-8-2015. 


(27. června 2015) 


Týr V. 2015: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 10. část. Cucujoidea (Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae, Monotomidae, Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae, Erotylidae, Byturidae, Cerylonidae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae) 

Západočeské entomologické listy, 6: 28–43. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-6-2015. 


(10. května 2015) 


Errata (oprava stránkování článku): Benedikt S., Mantič M. & Vávra J. CH. 2015: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko (New and confirmed species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for Slovakia)

Západočeské entomologické listy, 6: 18–27. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-4-2015. 


(26. dubna 2015)  


Benedikt S., Mantič M. & Vávra J. CH. 2015: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko 

Západočeské entomologické listy, 6: 12–21. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-4-2015.   


(25. dubna 2015)  


Týr V. 2015: Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech 

Západočeské entomologické listy, 6: 12–17. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 25-4-2015. 


(8. dubna 2015) 


Heřman P., Pavličko A., Bešta L. & Bešta M. 2015: Modrásek Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) v západních Čechách: výskyt a poznámky k bionomii 

Západočeské entomologické listy, 6: 7–11. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 8-4-2015. 


(24. března 2015) 


Těťál I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae 

Západočeské entomologické listy, 6: 4–6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015. 


(20. března 2015)


Nakládal O. 2015: Potvrzení výskytu nosatce Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) na Moravě 

Západočeské entomologické listy, 6: 1–3. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-3-2015.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR