2014

Kompletní pátý ročník ZEL ke stažení zde.


(18. prosince 2014)

Krásenský P. & Zýka M. 2014: První nálezy potemníka Menephilus cylindricus (Herbst, 1784) (Coleoptera, Tenebrionidae) na Moravě 

Západočeské entomologické listy, 5: 114–116. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 18-12-2014. 


(22. listopadu 2014) 

Dvořák L. 2014: Poznámky k materiálu rodu Thereva Latreille, 1796 (Diptera: Therevidae) sbíranému J. Čepelákem na severozápadní Šumavě 

Západočeské entomologické listy, 5: 111–113. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-11-2014. 


(16. září 2014) 

Týr V. & Těťál I. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 9. část. Carabidae 

Západočeské entomologické listy, 5: 91–110. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html,16-9-2014. 


(22. srpna 2014) 

Benedikt S. 2014: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko) 

Západočeské entomologické listy, 5:32–90. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-8-2014. 


(28. července 2014) 

Kejval Z. 2014: Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce muzea Chodska 

Západočeské entomologické listy, 5: 27–31. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-7-2014. 


(22. července 2014) 

Dvořák L. & Dvořáková K. 2014: Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch 

Západočeské entomologické listy, 5: 17–26. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-7-2014. 


(28. května 2014) 

Těťál I. 2014: Nový nález vzácného parazitického mravence Myrmica hirsuta v západních Čechách (Hymenoptera, Formicidae) 

Západočeské entomologické listy, 5: 15–16. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-5-2014. 


(16. května 2014) 

Dvořák L. 2014: Faunistické zprávy ze západních Čech – 5

Západočeské entomologické listy, 5: 14–14. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 16-5-2014. 


(14. března 2014) 

Čížek P. 2014: První nálezy Malthodes sveci Švihla, 1997 (Coleoptera: Cantharidae) na Slovensku 

Západočeské entomologické listy, 5: 12–13. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 14-3-2014. 


(17. února 2014)

Týr V. 2014: Brouci Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae 

Západočeské entomologické listy, 5: 1–11. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-2-2014.