2015

Kompletní šestý ročník ZEL ke stažení zde.


(27. prosince 2015)

Linhart M., Vonička P., Moravec P. & Veselý P. 2014: Výsledky sledování výskytu vybraných taxonů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě v letech 2011 a 2012 a shrnutí dosavadních znalostí 

Západočeské entomologické listy, 6: 69–135. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-12-2015. 


(14. prosince 2015) 

Benedikt S. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 7. Coleoptera: Derodontidae, Tetratomidae 

Západočeské entomologické listy, 6: 66–68. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 14-12-2015. 


(12. října 2015) 

Černý M. & Heřman P. 2015: Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českého krasu 

Západočeské entomologické listy, 6: 50–65. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-10-2015. 


(29. srpna 2015) 

Krátký J. 2015: Poznámka k výskytu dvou druhů krytonosců (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) na Slovensku 

Západočeské entomologické listy, 6: 47–49. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 29-8-2015.


(6. srpna 2015) 

Dvořák L. & Gabriš R. 2015: Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) (Neuroptera: Chrysopidae) – nová zlatoočka pro Čechy 

Západočeské entomologické listy, 6: 44–46. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 6-8-2015. 


(27. června 2015) 

Týr V. 2015: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 10. část. Cucujoidea (Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae, Monotomidae, Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae, Erotylidae, Byturidae, Cerylonidae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae) 

Západočeské entomologické listy, 6: 28–43. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 27-6-2015. 


(10. května 2015) 

Errata (oprava stránkování článku): Benedikt S., Mantič M. & Vávra J. CH. 2015: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko (New and confirmed species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for Slovakia)

Západočeské entomologické listy, 6: 18–27. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-4-2015. 


(26. dubna 2015)  

Benedikt S., Mantič M. & Vávra J. CH. 2015: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko 

Západočeské entomologické listy, 6: 12–21. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-4-2015.   


(25. dubna 2015)  

Týr V. 2015: Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech 

Západočeské entomologické listy, 6: 12–17. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 25-4-2015. 


(8. dubna 2015) 

Heřman P., Pavličko A., Bešta L. & Bešta M. 2015: Modrásek Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) v západních Čechách: výskyt a poznámky k bionomii 

Západočeské entomologické listy, 6: 7–11. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 8-4-2015. 


(24. března 2015) 

Těťál I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae 

Západočeské entomologické listy, 6: 4–6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015. 


(20. března 2015)

Nakládal O. 2015: Potvrzení výskytu nosatce Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) na Moravě 

Západočeské entomologické listy, 6: 1–3. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-3-2015.