Redakční rada

Hlavní redaktor:  

  • Ing. Zbyněk Kejval 

Redakční rada:  

  • Ing. Stanislav Benedikt 
  • Libor Dvořák 
  • Mgr. Petr Heřman 
  • Mgr. Filip Trnka, Ph.D.

Technická podpora 

  • Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

Rukopisy zasílejte na e-mail anthicid(at)seznam.cz nebo na sbenedikt(at)seznam.cz.

Internetový časopis Západočeské entomologické listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické se sídlem v Plzni.