Speciality Západu

Přestože západní Čechy nejsou v obecném povědomí krajem zachovalé přírody, přírodních krás a zvláštností tak, jako třeba jižní Čechy nebo jižní Morava, můžeme se tady při pozorném putování přírodou setkat s hmyzími druhy, které se jinde v České republice nevyskytují vůbec nebo jen zcela okrajově a výjimečně. Přispívají k tomu především dva faktory. Je to jednak samotná geografická poloha tohoto kraje, která umožnila obohacení zdejší fauny o některé atlantské či spíše subatlantské prvky. Druhým a důležitějším faktorem je relativní blízkost Alp, odkud v různých obdobích glaciálu a postglaciálu doputovaly některé tamní druhy až do západočeských pohraničních hor, především na Šumavu. V této rubrice chceme něco z těch západočeských specialit našim příznivcům přiblížit. Není to jen prostá galerie fotografií. U každého hmyzího druhu najdete i základní informaci o jejich celkovém rozšíření, výskytu v České republice, způsobu života a životních nárocích a také nápovědu pro správné určení druhu. Věříme, že vás naše hmyzí medailonky zaujmou a přispějí alespoň malou kapkou do vaší vědomostní studnice.

Amara concinna

Amara nigricornis

Anostirus sulphuripennis

Cantharis cryptica

Eusphalerum stramineum

Chrysolina brunsvicensis

Kyklioacalles roboris

Nebria salina

Oreonebria castanea sumavica

Otiorhynchus desertus

Pirapion immune

Sitona regensteinensis

Stenus montivagus

COLEOPTERA

HETEROPTERA

Hesperocorixa castanea

HYMENOPTERA

Formica lugubris

Myrmica hirsuta