Změny ve vedení Západočeské pobočky ČSE

Dne 1. listopadu 2010 se v restauraci U dvou Ševců v Plzni uskutečnila mimořádná schůze Západočeské pobočky České společnosti entomologické, na které bylo zvoleno nové vedení pobočky. Schůzi inicioval Zbyněk Kejval, který se po téměř tříletém působení ve funkci předsedy pobočky rozhodl na tuto funkci rezignovat. Schůze se zúčastnilo 15 členů pobočky. Volbu nového předsednictva Zpč. pobočky řídil na schůzi Jiří Lahoda. Do vedení kandidovali Stanislav Benedikt, Zbyněk Kejval, Petr Kresl a Václav Týr. Novým předsedou Západočeské pobočky ČSE byl zvolen Stanislav Benedikt. Zbyněk Kejval a Petr Kresl se stali členy nového předsednictva. Vedení pobočky převzal tímto dnem nově zvolený výbor. Za hlavní priority pak nový předseda označil vlastní webové stránky pobočky, časopis Západočeské entomologické listy, odborně-společenskou akci s nadregionálním významem Roubanálie, průzkumné aktivity pro instituce ochrany přírody na území Plzeňského a Karlovarského kraje a osvětovou činnost.

Novému výboru přejeme světlé zítřky!