ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

(9. srpna 2018) 


Kejval Z. & Sladký P. 2018: Faunistické zprávy ze západních Čech – 11. Coleoptera: Staphylinidae, Tenebrionidae Západočeské entomologické listy, 9: 4–6. . Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-8-2018.


(17. březen 2018)


Stanovský J. & Boža P. 2018: Příspěvek k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) Moravy (Česká republika) 

Západočeské entomologické listy, 9: 1–3. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-3-2018.

my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR