ISSN 1804-3062 (pouze online verze/online version only)
Internetový časopis Západočeské pobočky České společnosti entomologické
Internet journal of the West Bohemian Section of the Czech Entomological Society

Západočeské entomologické listy

(23. října 2019) 


Bogapov M. 2019: Nový druh potemníka (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) pro Čechy

Západočeské entomologické listy, 10: 68–70, 23-10-2019.


(11. října 2019) 


Doležel K. & Borovec R. 2019: Nový druh nosatce (Coleoptera: Curculionidae) pro Slovensko 

Západočeské entomologické listy, 10: 64–67, 11-10-2019.


(8. září 2019) 


Fiala T. 2019: K výskytu tesaříka Cerambyx cerdo (Coleoptera: Cerambycidae) v Lokti

Západočeské entomologické listy, 10: 61–63, 8-9-2019.


(1. září 2019) 


Čížek P. 2019: První nález pírníka Acrotrichis nana (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice

Západočeské entomologické listy, 10: 60, 1-9-2019.


(17. srpna 2019) 


Čížek P. 2019: První nález pírníka Oligella nana (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice

Západočeské entomologické listy, 10: 58–59, 17-8-2019.


(23. června 2019) 


Ouda M. 2019: Fauna brouků (Coleoptera) přírodní památky Kounické louky

Západočeské entomologické listy, 10: 44–57, 23-6-2019.


(5. května 2019) 


Marhoul P., Dvořák L. & Bosák J. 2019: Příspěvek k poznání roupců Leptogaster pubicornis a Leptogaster subtilis (Diptera: Asilidae) v České republice

Západočeské entomologické listy, 10: 40–43. Online: http://www.entolisty.cz, 5-5-2019.


(27. března 2019) 


Fiala T. 2019: Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v národní přírodní památce Komorní hůrka

Západočeské entomologické listy, 10: 34–39.Online: http://www.entolisty.cz, 27-3-2019.


(3. března 2019) 


Týr V. 2019: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 13. část. Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae

Západočeské entomologické listy, 10: 9–33. Online: http://www.entolisty.cz, 3-3-2019.


(15. února 2019) 


Trnka F. & Boža P. 2019: Dva nové druhy dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae) v České republice 

Západočeské entomologické listy, 10: 6–8. Online: http://www.entolisty.cz, 15-2-2019.


(26. ledna 2019)  


Dvořák L. 2019: Dvoukřídlí (Diptera) Mariánskolázeňska II. Anisopodidae

Západočeské entomologické listy, 10: 1–5. Online: http://www.entolisty.cz, 26-1-2019.
my siteStránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR